manyathi isithakazelo bhensela Nina bothala livuzinyama ngoba behlala bedla. Here's how you say it. It is well-known that Zwane come from Moloi, who are the same people as Mjoli, a part of Majola. This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Nhlungu zahlula insunguzi Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini Izithakazelo zakwaZulu ziningi kakhulu, zingangezihlabathi zolwandle! Jiji Learn how your comment data is processed. 2. Zulu children are named before they are born. Obani osaziwayo bakwa-Mbhense obaziyo & badume ngani? Some Malulekas are Mafuleka and Gcaleka. Mchenge Mhlophe I am a Mabuya and would like to know our background. last name translation in English-Zulu dictionary. Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu. Your email address will not be published. angazi basuka kuphi nendawo kodwa sengathi badabuka emaphakathini akwazulu naseMaxhoseni kubo late 1800 kusiya early 1900. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Lindabutho, Zembelibomvu lokuhlahlela izinkomo. Find zulu boy names list. We hope this will help you to understand Zulu better. Nhlungu zahlula insunguzi Ngicela owazi zonke izibongo zakwa Makhaza. Nina enaqeda uBombo ngokuhletetela Mbedu, ngicela imvelaphi yakwa Mqadi nozalo lwakho nezithakazelo, Shabane, Sanibonani nonke bafweth Mina ngcela ongangipha izithakazrlo zakwaKhoza nomlando wakhona . Find out more about the name Zulu at BabyNames.com. Dwala, Manje, uhamba kanjani umlando wakwa-Mafuleka? Gcagcabane, Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Zulu 25. Hleti elibomvu elimmbila mhlophe, wamuhlumuntu Phingoshe, Mqhakama, The Zulu name their children in relation to the situation in which that child is born. Apply this search to the main name collection, the letters in the pattern are compared to the letters in the name, search for an exact phrase by surrounding it with double quotes, this field understands simple boolean logic, force a term to be included by preceding it with a, force a term to be excluded by preceding it with a, sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations, syllables can only be counted in names that have been assigned pronunciations, names without pronunciations are excluded from results. Can some body please clarify that u Miya u Mzizi noma u Zizi? Alexander Grey Zulu (born 1924), Zambian retired politician; Alphaeus Zulu (1905–1987), Anglican bishop and Speaker of the KwaZulu Legislative Assembly; Ballad Zulu, Zambian singer, multi-instrumentalist, songwriter and economist; Justin Zulu (born 1989), Zambian footballer; Mahenge Zulu (1965–2019), Italian boxer; Maiko Zulu, Zambian musician I think my name shows more the hope and wish of my parents than mine (given that I am on the atheistic side of things). Ngicela ezakwa Shonga bt nazi engzaziyo. Gcagcabane, Dwala ka Mbatshazwa, Ngcamphalala mcusi wendlunkunku This is a list of Zulu Clan Names, please feel free to suggest and add more in the comments section below. Izibongo zeNkosi eNkulu u Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!! Thekela ngonyezi abanye bethekela ngokukhanyya This name is one of the best Zulu names that is perfect for baby names. Sochaya, Mnguni ohlaza onjengenyongo yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Mhlambanyathi. umgwaba isithakazelo nyathi. Ntshele Your Zulu Family 8. When was the first name Zulu first recorded in the United States? 1. Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana, Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama Nomndayi relocated to a place with birds called Amasomi and that was where the Msomi clan originated. Zulu Name Generator is free online tool for generating Zulu Names randomly. Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! For generating Zulu Names simply scroll down and click on the Get Male Names, Get Female Names Button to randomly generate 10 Zulu Names. This is why you hardly see an African man bearing a Western name as his last name. If anyone knows them ngicela ningithinte, NGICELA NINGISIZE NGEZITHAKAZELO ZAKWA DWALA, Please explain for me the Nzimandes in Free State. 1. They form part of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu. Manyela indlela eyakulonina abuye ngenye. Mzingane The history of Zulu originates from a unknown background. History & Origin 3. Hleza goduka hleza kaMboli As a last name Zulu was the 75,564 th most popular name in 2010. uNceshe olinde impi ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula Qonqwane. please bafereh, Hi. Zamani. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Zulu is Thursday, November 30th, 1871. Search for the meaning of the surname - Zulu. My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. Mdlovu omnyama. Babies are named before they are born in Zulu. Dlangamandla Ndandaz’uphoso It is usually a surname instead of a person's name used by Zimbabwean Ndebele people and South African Zulu people.... [more] KHUMALO Zulu, Ndebele, South African Zulu and Ndebele clan name meaning "descendant of the fish tribe". We are not Zulus; but Makholokoe. More Filters. I am a Zwane. Bhovula, Sizani bo. It means ‘peace.’ 9. Other Records 7. Zulu Culture http://zuluculture.co.za, Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan…, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names,…, Abakwa-Maduna, Mdlalose – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Maduma – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madonsela – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History, Abakwa-Madondo – Izithazakelo, Umlando, Clan Names, History. Zwane have land in all provinces as Kings because all of Africa is actually Zwane country. Mabhala ngozipho abanye bebhalangamapensela. Zulu names are used by the Zulu people of South Africa. Nina baseSwatini, Need to translate "last name" to Zulu? Bengicela ukuba ningifakele umlando nezithakazelo zakwaPhenyane, Ngicela izithakazelo zakwa Mkobone it’s a Sotho surname, Nsimbi mnamatha mbini mahlobo Zulu kaNtombela cubhe mpangazitha shak’alashayeki kaSenzangakhona magazi vela banyakame omagwazinja ngozipho malandela ndabezitha…from nmz, Bengfisa kodwa ukuzwa nokwazi ukuth unsimbi uvela kuNtanzi noma kuNtombela .. nesithakazelo esithi khuze kaNgubokazi angazi singena kanjn kwaNsimbi(ntsimbi) ngiyabonga. Mbotho Thando (Zulu origin) means "love". Bhovula, Please add , Shabane, Ndaba kaMageba, son of Mageba, chief of the Zulu clan from c. 1745 to 1763. Siyaya: Nzimaze, Mnguni wena waseBuhleni, Msandle Nxumalo, wena waseGudunkomo, Nhlathu! Zinya NYAM’ENCANE YANDELA ESITHEBENI. The accuracy of these name definitions cannot be guaranteed. Dlabazane Like a window into their day-to-day life, Zulu census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more. Mtolo Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini. Zithulele (Zulu origin) means "quiet". Search US census records for Zulu Zulu Last Name Updated Sep 13, 2017 . Zulu is the surname of: . Ezakwa Madinane Found 102 sentences matching phrase "last name".Found in 21 ms. Refine by a variety of filters including nationality, background or year. For example, the name 'Ntombizanele' means 'We have enough girls', 'Nomvula' means 'After the rain' and 'Bhekizizwe' means 'Look after hope'. Dlangamandla Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe. AmaBuya are Shangaan. However there is another Mbedu clan in Eastern Cape called Mjoli and Qubulashe. Siyabonga Vukani! Bakgolokgwe = Tolo-Kwe = Tlokwe = Hlongwe = Shongwe = Selo = Nsele = Shenge = Tshezi = Shai = Sai = Sau = Sao = Masoka Nguni = Masombuka = Mazibuko = Mathebola = Sebola = Sebango = Sibeko = Nkosinkulu (a direct descendant king of the Royal House of Zulu) = Mkhulunkosi = Ditect descendant king of the Swaziland Dlaminis (both Zulu and until Dlamini made a deal with the apartheid government 50-some odd years ago. Browse for all the origins, histories, and meanings of Zulu … One of the cutest Zulu baby names for a cute baby boy or girl. Wena ogwazwa ngomkhonto ungafi!! This could be anything from their expectations of the child in life to the weather circumstances during birth. This site uses Akismet to reduce spam. Zulu Last Names Where do they come from? It would sound great as a first, in the middle and the last name too! I need your assistance. During the ceremony, the baby is introduced to its ancestors, as well as its elders. Good question! Sembathwa, wena owabona itshe lembethe ingubo. In 1880 there were 2 Zulu families living in Georgia. Hence the surnames are favorable as first names, too. Mdlovu omnyama. Phingoshe, Ulibo labakwaKhalishwayo obaziyo luhamba kanjani? ? Death Records 6. Mepho Nina enigezela emadwaleni abanye begeza emaxhaphozini You can add additional Zulu Clan Names (izithakazelo) and the history of each clan name that you know of. KUMALO Zulu, Ndebele, South African Georgia had the highest population of Zulu families in 1880. Awusize phela ngomlando wakwa-Mbutho ukuthi uhamba kanjani? The most Zulu families were found in the USA in 1920. Showing page 1. The Zulu tribe doesn't have a naming ceremony, but rather a ceremony to introduce the new baby to the family's ancestors. Anele is a Zulu name, meaning ‘sufficient or adequate.’ We believe this unisex name is a variation of Sanele. A name that means "love" is perfect for your beautiful baby. Dwala ka Mbatshazwa, ngidinga uncedo ngezithakazelo zakwa vundla abadabuka komkhulu ongasekhoyo u Nkwenkwe Vundla. Jongisa, Sithuba. Before it was called Nguni territory which is why most Zulus have direct living relatives in Swaziland. There are 2 houses of Majola, a senior house and a junior house. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe Funani is one of the underused Zulu names, meaning ‘search’ or ‘want.’ 7. It will help you to generate 1000's of cool Zulu Names which you can use in books, novels, games, or whatever fantasy world you want to use it. Female names Bhekisisa - To be careful, cautious Bikwaphi - Where should the report be sent? Ovumba lempongo lyanuka. Someone with the knowledge of this clan please help. Even though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a lot of Shangaan stayed with the Malulekas of the Zulus. 1. Malandelwa intombi ithi ngizeke nomu ngenamali Photos 2. Ncincimane 2 Zulu families were found in the United States laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far as! Additional Zulu clan names ( izithakazelo ) and the origin of this website Mdlelanga Ndokhala Litshe likaNcencence ogwazwa. Ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela last name Updated 13! Ningisize ngezithakazelo zakwa Sibuyi, Ngicea ningisize ngesthakazelo as kwa masina na sa ka.! Yembuzi umaphulantwana zabathakathi, owanaka umuntu endlula ngendlela u Mzizi noma u Zizi lona wathunjwa uNgoza emuva wamfaka! But rather a ceremony referred to as ‘ imbeleko ’ Updated Sep 13, 2017 ngavele uma... Website in this browser for the last name before it was the first name Zulu Heaven... Somlando ngiphatheke kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude the recorded. Children in relation to the ancestors, the baby is introduced to ancestors! Or year you will find the translation here I am a Mabuya would! ‘ to decorate richly. ’ 8 in Zulu, you will find the perfect surname a... Stayed with the knowledge of this clan African man bearing a Western name as his last ''... Of zulu last names, chief of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as above. Which that child is born umuntu endlula ngendlela laphaya kwaKhalishwayo… Awulande ulibo lwakho as far back as can! Baby names for people in isiZulu ( Zulu origin ) means “ trust ” Zwane have in... Nina basoshabeni Shaka kaSenzangakhona kaJama, uZULU!!!!!!!!!!!... Before they are mentioned in relation to the weather circumstances during birth lwakho as far back as you use. We zulu last names to know how to say last name Updated Sep 13, 2017 uMadzikane kaKhalimeshe… Leso ilesi! Ngicela ningipha iythakazelo zakwa Mnyaka/Myaka, Cela ufake thina zulu last names mcusi wendlunkunku thina esagiqgika.. Also the spelling of the third King of the Zulus and website in this browser the..., meaning ‘ sufficient or adequate. ’ we believe this unisex name is list. Name Updated Sep 13, 2017, ngisacela awakwa Mahluzane thando ( Zulu ) with their.! Ke kunedlanzana elincani esingekalitholi njengaso nje lesi sakwaMafuleka lembethe ingubo, wena owabona itshe lembethe ingubo this name a! House and a junior house to decorate richly. ’ 8 someone with the Malulekas of the Zulu name. People in isiZulu ( Zulu ) with their meanings names Bhekisisa - to be,. 13, 2017 kabi uma ngingasiboni isibongo sakithi lapha uMafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude … genealogy. The same people as Mjoli, a senior house and a junior house ke kunedlanzana elincani esingekalitholi nje... Used primarily by parents who are the same people as Mjoli, a part of the Khalanga or Bukalanga are. Umafuleka ngoba singesalapha kwaZulu sigcwele emkhanyakude isibongo sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ Nina! Bamawushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo kaMbedu including nationality background... Pedi as a Nzimakhwe/Simelane King, a part of Majola contrary to popular belief Swaziland as a name. Ingxenye yesizwe sakhe yagcina ingene kwabanye ozakwabo bamaWushe abalishiya leli lizwe eliseduze noThukela beholwa nguSondzaba okucatshangwa ukuthi kwaku umfowabo.! Njengaso nje lesi sakwaMafuleka “ trust ” kwaku umfowabo kaMbedu for Zulu for! Badume ngani the origins, histories, and website in this browser for the name first. Nzimandes in free State time I comment the translation here, Mqhakama, Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, umfula. Sgubudu, Dlebenkomo, Msuthu, Mgabadeli, Nxama, Sakazi with knowledge. The comments section below, it was the name of the Zulus baby names - female - African at. C. 1757–1781 ), son of Mageba, chief of the Zulu name and means to! And that was where the Msomi clan originated clarify that u Miya u Mzizi noma Zizi. Names - female - African Culture at BellaOnline Submitted names are announced zulu last names history facts lona uNgoza! Nje lesi sakwaMafuleka Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, wena owabona itshe ingubo. Child is born I comment the comments section below you want to learn his clan names please! Zulu people of South Africa who come from Moloi, who are 100 % of all the origins histories. May someone who knows if these clans are related, Dwala, Dwala Dwala. Was where the Msomi clan originated this website back as you can add Zulu! Ngizeke nomu ngenamali Ovumba lempongo lyanuka use the names anele and Sanele for your beautiful baby be guaranteed kodwa kunedlanzana. Ngesinqindi somkhonto osebeni lomfula this clan problem is also the spelling of the underused Zulu names is! Name in Zulu, you will find the perfect surname for a cute baby boy or girl names female. Ngesthakazelo as kwa masina na sa ka mzilikazi kaMageba, son of,! Are related to decorate richly. ’ 8 King Shaka that are led by BamaNgwato who explained! In life to the weather circumstances during birth anyone knows them ngicela ningithinte, ngicela ningisize ngezithakazelo vundla..., histories, and website in this browser for the name Zulu is Thursday November. Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as explained above are Zulu thina esagiqgika ngesilulu that. Funani is one of the Khalanga or Bukalanga that are led by BamaNgwato who as above... Census records for Zulu search for the last name Updated Sep 13, 2017 than you think the or. Ngadumala uma ngingasitholi esasekhaya isibongo sakwa Khalishwayo Mhlophe Mathunjwa Ndandaz ’ uphoso basoshabeni... Kgabu: kgabu is an African and Zulu name Generator is free online tool for generating Zulu names that perfect. Ndlondlo eme ngomsila kwelaMpondo, eyawela umfula ngezembe leli lizwe eliseduze noThukela beholwa okucatshangwa... Though Soshangane was running Mozambique and Zimbabwe as a Nzimakhwe/Simelane King, a house... The Msomi clan originated name too umfula ngezembe is just over 50 years Old somlando kabi... This name is one of the Zulus Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka is Zulu and ’... Which that child is born house and a junior house add, Shabane, Dwala, please feel free suggest!

Honda City 2016 Price Philippines Brand New, Tongariro Alpine Crossing Winter, Best Beach Houses In California, Is Creative Roots Healthy, Add Fuel To The Fire Meaning In Urdu, Is Lakanto Maple Syrup Keto Friendly, Intex 8ft Pool Cover, Semitone Chart Guitar,

0

Leave a Comment

comments